Školení dle vyhlášky 50/78 Sb.

Proč provádět školení podle vyhl. 50/78 Sb.?

 • pokud pracujete s elektřinou, vyžaduje zákon získání osvědčení podle vyhlášky č. 50/78 Sb.
 • osvědčení může kontrolovat inspektorát práce (IP), zejména při šetření úrazů způsobených  elektrickou energií
 • IP vám může udělit blokovou pokutu

Naučíme vás bezpečnostní předpisy, obsluhu a práci na elektrických zařízeních, ochranu před úrazem elektrickým proudem a zásady první pomoci.   

Nabízíme firemní školení a zkoušky přímo v sídle Vaší společnosti.

V ceně je sborník předpisů ke školení dle vyhlášky 50/78 Sb., přezkoušení a vydání osvědčení.

Přezkoušení probíhá v souladu s požadavkem vyhlášky 50/1978 Sb.

Doklady dle vyhlášky 50/1978Sb. bez kterých nelze připustit ke zkoušce:

 • Doklad o vzdělání v oblasti elektro pouze pro § 5 a vyšší (výuční list, maturitní vysvědčení a pod.)
 • Staré osvědčení dle vyhlášky 50 /1978 Sb.(pokud bylo vydáno)
 • Potvrzení praxe dle požadavku vyhlášky 50/1978 Sb.(OSVČ stačí staré osvědčení)
 • Adresa trvalého bydliště, datum narození (doklad totožnosti)
 • Potvrzení od lékaře pouze pro VN o schopnosti vykonávat práce na el. zařízeních a ve výškách

Rozdělení:

 • §   3 vyhl. č.50/78 Sb - pro obsluhu el. zařízení
 • §   4 vyhl. č.50/78 Sb - pro obsluhu el. zařízení s pravidelnou lhůtou přezkoušení
 • §   5 vyhl. č.50/78 Sb - pro činnost pod dohledem a dozorem
 • §   6 vyhl. č.50/78 Sb - pro samostatnou činnost na el. zařízení
 • §   7 vyhl. č.50/78 Sb - pro řízení činnosti
 • §   8 vyhl. č.50/78 Sb - pro řízení společnosti a podnikání
 • § 10 vyhl. č.50/78 Sb - pro samostatné projektování
 • § 11 vyhl. č.50/78 Sb - pro školení dalších pracovníků

Školení na vyhlášku 50/78 Sb. - ceník včetně DPH:

 

§ 3 vyhl. č.50/78 Sb. cena kurzu:    900,-
§ 4 vyhl. č.50/78 Sb. cena kurzu: 1 100,-
§ 5 vyhl. č.50/78 Sb. cena kurzu: 1 400,-
§ 6 vyhl. č.50/78 Sb. cena kurzu: 1 600,-
§ 7 vyhl. č.50/78 Sb. cena kurzu: 1 800,-
§ 8 vyhl. č.50/78 Sb. cena kurzu: 2 000,-
§ 10 vyhl. č.50/78 Sb. cena kurzu: 2 200,-
§ 11 vyhl. č.50/78 Sb. cena kurzu: 1 300,-

V oblasti školení dle vyhl. 50 zajišťujeme kompletní služby. V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 731 117 294 nebo na e-mailu kupka.dav@seznam.cz