Vyhláška 50/78 Sb. / nahrzena zákonem 250/2021 Sb.

Proč provádět školení podle zákona 250/2021 Sb / dle Nařízení Vlády 190/2022

 • pokud pracujete v elektrotechnice, vyžaduje zákon získání osvědčení o způsobilosti vykonávat tyto práce - (podle vyhlášky 50/78 - nahtrazené zákonem 250/2022 a NV 190/2022)
 • osvědčení může kontrolovat inspektorát práce (IP), zejména při šetření úrazů způsobených  elektrickou energií
 • IP vám může udělit blokovou pokutu

Naučíme vás bezpečnostní předpisy, obsluhu a práci na elektrických zařízeních, ochranu před úrazem elektrickým proudem a zásady první pomoci.   

Nabízíme firemní školení a zkoušky přímo v sídle Vaší společnosti.

V ceně je sborník předpisů ke školení, přezkoušení a vydání osvědčení.

Přezkoušení probíhá v souladu s požadavkem NV 190/2022

Doklady potřebné k vystavení osvědčení, bez kterých nelze připustit ke zkoušce:

 • Doklad o vzdělání v oblasti elektro pouze pro § 6 a vyšší (výuční list, maturitní vysvědčení a pod.)
 • Staré osvědčení dle vyhlášky 50 /1978 Sb.(pokud bylo vydáno)
 • Potvrzení praxe dle požadavku vyhlášky 50/1978 Sb. / NV 190/2022 (OSVČ stačí staré osvědčení)
 • Adresa trvalého bydliště, datum narození (doklad totožnosti)
 • Potvrzení od lékaře pouze pro VN o schopnosti vykonávat práce na el. zařízeních a ve výškách

Rozdělení:

 • §   4 NV 190/2022 - pro obsluhu el. zařízení s pravidelnou lhůtou přezkoušení (osoba poučená)
 • §   6 NV 190/2022 - pro samostatnou činnost na el. zařízení - bez praxe 2 roky - pod dohledem (elektrotechnik bez poraxe)
 • §   6 NV 190/2022 - pro samostatnou činnost na el. zařízení (elektrotechnik)
 • §   7 NV 190/2022 - pro řízení činnosti, společnosti a púodnikání (vedoucí elektrotechnik)

Školení podle vyhlášku 50/78 Sb / nyní zákona 250/2021. - ceník včetně DPH:

§ 4  cena kurzu: 1 800,-
   
§ 6  cena kurzu: 2 200,-
§ 7  cena kurzu: 2 700,-

V oblasti školení dle zákona 250/2022 / NV 194/2022 zajišťujeme kompletní služby. V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 731 117 294 nebo na e-mailu kupka.dav@seznam.cz