Reference

Český Báňský Úřad - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů

Český Báňský Úřad - provádíme pravidelné revize elektrické instalace

Puncovní Úřuřad - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů

Puncovní Úřuřad - provádíme pravidelné revize elektrické instalace

DŮMRAZDVA s.r.o. - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů

DŮMRAZDVA s.r.o. - provádíme výchozí revize novostaveb rodinných domů

GEP Praha - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů

COMPUNET s.r.o. - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů

sklárny Kavalierglass, a.s. - pravidelné revize elektrospotřebičů

OTE, a.s. - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů

Orega spol. s.r.o. - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů

Haidy spol. s.r.o. - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů

HOCHTIEF CZ a.s. - termografické měření (budova Škrétova 490/12)

AlTech s.r.o. - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů a elektromontážní práce

OptiXs - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů

Art Econ - Praha - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů

Trojské Gymnázium - Praha Troja - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů / elektrické instalace

AutoČako s.r.o. - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů / pravidelné revize elektrickí instalace

1Step Podlahy s.r.o. - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů

Boca Group a.s. - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů