Reference

 Český báňský úřad

Nejvyšší kontrolní úřad -  pravidelné revize elektrospotřebičů

sklárny Kavalierglass, a.s. - pravidelné revize elektrospotřebičů

OTE, a.s. - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů

Orega spol. s.r.o. - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů

Positro spol. s.r.o. 

Haidy spol. s.r.o. - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů

Sefira spol. s.r.o. 

Český báňský úřad - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů, pevné instalace a elektromontážní práce

Puncovní úřad - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů a elektromontážní práce

Aphaset spol. s.r.o.

HOCHTIEF CZ a.s. - termografické měření (budova Škrétova 490/12)

AlTech s.r.o. - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů a elektromontážní práce

OptiXs - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů

DŮMRAZDVA s.r.o. - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů

Art Econ - Praha - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů

AutoČako s.r.o. - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů

1Step Podlahy s.r.o. - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů

Boca Group a.s. - provádíme pravidelné revize elektrospotřebičů